ముగించు

ఎస్ కోట పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
చామలపల్లి బి సన్నిబాబు 9963792294
ఎస్ కోట తలారి బి సన్నిబాబు 9963792294
పెదకందిపల్లి డి ఎన్ ఎన్ అప్పలనాయుడు 9493809358
వీరనారాయణం డి ఎన్ ఎన్ అప్పలనాయుడు 9493809358
మూలా బోడ్డవర జి వి ఎస్ ప్రసాద్ 9558540441
సీతారాంపురం జి వి ఎస్ ప్రసాద్ 9558540441
అలుగుబిల్లి జె అప్పారావు 9949557533
వేములపల్లి జె అప్పారావు 9949557533
కోతూరు కె అరుణ 9493311725
వినాయకపల్లి కె అరుణ 9493311725
కొట్టం కె లక్ష్మి 9491767633
రేవలపాలెం కె లక్ష్మి 9491767633
గోపాలపల్లి ఎల్ బంగారునాయుడు 9989987463
తిమిడి ఎల్ బంగారునాయుడు 9989987463
కృష్ణాపురం యం జె చంద్రకళ 9490303550
శివరామరజుపేట యం జె చంద్రకళ 9490303550
దారపర్తి పి జగన్ 7893161246
శాంతగౌరమ్మపేట పి జగన్ 7893161246
పోతానపల్లి ఎస్ గౌరమ్మ 9949745236
వాసి ఎస్ గౌరమ్మ 9949745236
ముషిడిపల్లి ఎస్ ఎస్ దేముడు 9440963457
ఎస్ కోట ఎస్ ఎస్ దేముడు 9440963457
ధర్మవరం ఎస్ రామచంద్రరావు 9966362277
వెంకటరామనపేట ఎస్ రామచంద్రరావు 9966362277
కిల్తంపాలెం వి కృష్ణారావు 8096650520
మామిడిపల్లి వి కృష్ణారావు 8096650520