ముగించు

ఎస్ సి కార్పోరేషన్ కాంటాక్ట్స్

ముఖ్యమైన నంబర్స్
అధికారి పేరు
హోదా మొబైల్ నెంబర్
శ్రీ ఎస్ జగన్నాధ రావు
ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్
9849905957
శ్రీ కె శంకరయ్య
కార్యనిర్వాహణ అధికారి
9640241126
శ్రీ ఎస్ నాగేశ్వరరావు
కార్యనిర్వాహణ అధికారి 9490459500
శ్రీ జి ప్రసాద్
అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్

(యం ఐ )

9247872748
శ్రీమతి సి హెచ్  రాధా కుమారి
సహాయ కార్యనిర్వాహణ అధికారి
8464026440