ముగించు

కురుపాం పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
గుమ్మడిగూడ ఎ రవి 8500045831
ఉదయపురం ఎ రవి 8500045831
పి లేవిడి ఎ వెంకట్ నాయుడు 9494977913
రస్తకుంతుబై ఎ వెంకట్ నాయుడు 9494977913
పెదగోట్టిలి బి చంటి 9491798122
పొడి బి కృష్ణారావు 9441737026
ఉరిడి బి కృష్ణారావు 9441737026
ఓబ్బంగి బి రామక్రిష్ణ 9494668240
వలసబల్లేరు ఈశ్వరరావు 8096064329
గొట్టివాడ జి వాసుదేవరావు 9441605885
కిచ్చాడ జి వాసుదేవరావు 9441605885
బియ్యలవలస కె అనురాధ 9490304005
గుజ్జువైసిస్వాడ కె అనురాధ 9490304005
నీలకంటాపురం కె చంద్రశేఖర్ 9494594204
వూసకొండ కె చంద్రశేఖర్ 9494594204
గుజ్జువై యం శ్రీనివాసరావు 9492546747
తిత్తిరి  యం శ్రీనివాసరావు 9492546747
గుమ్మ పి అజయ్ 9494977913
యేగులవాడ పి అజయ్ 9494977913
జారాడ పి త్రినాద్ 9154956139
మర్రిపల్లి రాజగోపాల్ 8074427890
మొన్దేఖల్లు రాజగోపాల్ 8074427890
కురుపాం ఎస్ రవికుమార్ 9515246688