ముగించు

బొబ్బిలి పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
జె రంగరాయపురం ఎ గౌరీశ్వరరావు 7780795469
పెంట ఎ గౌరీశ్వరరావు 7780795469
దిబ్బగుడివలస ఎ కృష్ణమోహన్ 9492023214
కింతలివనిపేట ఎ కృష్ణమోహన్ 9492023214
కమ్మవలస బి కామేశ్వరరావు 9866331596
సివ్వడవలస బి కామేశ్వరరావు 9866331596
జగన్నాధపురం బి ఎస్ కృష్ణమ్మ 9652069383
కొత్తపెంట బి ఎస్ కృష్ణమ్మ 9652069383
పిరిడి జి అప్పన్న 9441305286
కొండదేవుపల్లి జి మధుసూధనరావు 9491571184
మెట్టవలస జి సుచిత 7729964265
గొర్లె సీతారాంపురం జి సుగుణ 8500513739
యం బుర్జవలస జి సుగుణ 8500513739
గంగాడవలస జె శేఖరరావు 9494524874
రామదువలస జె శేఖరరావు 9494524874
కృష్ణాపురం కె సతీష్ గోపాల్ 9248870004
రంగరాయపురం కె సతీష్ గోపాల్ 9248870004
పరాది ఎస్ ఆశాజ్యోతి 7981185101
ఎ వెలగవలస ఎస్ రామక్రిష్ణ 9492455285
గొపాలరాయుడుపేట ఎస్ రామక్రిష్ణ 9492455285
అలజంగి ఎస్ శ్రీహరి 9052484856
కారడ ఎస్ శ్రీహరి 9052484856
కాశీందొరవలస టి పార్వతమ్మ 9441306142
నారాయణప్పవలస టి పార్వతమ్మ 9441306142
కలవారై టి రాఘవేంద్రరావు 8341606300
కోమటిపల్లి టి రాఘవేంద్రరావు 8341606300
పక్కి టి రాఘవేంద్రరావు 8341606300
సి హెచ్ బొడ్డవలస వై అరుణ 9885874188
సీతయ్యపేట వై అరుణ 9885874188
చింతాడ వై సింహాచలం 9502013310