ముగించు

సోషల్ వెల్ఫేర్ కాంటాక్ట్స్

ముఖ్యమైన నంబర్స్
అధికారి పేరు హోదా మొబైల్ నెంబర్
శ్రీ కె.సునీల్ రాజ్ కుమార్
ఉప సంచాలకులు 8332997707
Ms.పి.రత్నం జిల్లాసామాజిక సంక్షేమ అధికారి 8332997708
Ms. యం. నిర్మల పర్యవేక్షకులు 8886002693
శ్రీ  పి .జనార్థన రాజు పర్యవేక్షకులు 9441416619