ముగించు

ఉపాధి మరియు శిక్షణ కేంద్రం విజయనగరం

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

ఉపాధి మరియు శిక్షణ కేంద్రం విజయనగరం
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నెంబర్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ ఫాక్ష్ నెంబర్ చిరునామా
వి. విజయ కుమార్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి ceo_setviz.vznm@gmail.com 9849909080 08922-231623 ఆర్.డి.ఓ. ఆఫీస్ దగ్గర, విజయనగరం
పి. నాగేశ్వరరావు నిర్వాహకులు setviz@yahoo.com 9849913080 08922-231623 ఆర్.డి.ఓ. ఆఫీస్ దగ్గర, విజయనగరం