ముగించు

జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నెంబర్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ ఫాక్ష్ నెంబర్ చిరునామా
శ్రీధర్ ముఖ్య నిర్వాహకులు dicvizianagaram@gmail.com 9848451408 BESIDE DISTRICT COURT, VIZIANAGARAM
నాగేశ్వరరావు ఉప సంచాలకులు dicvizianagaram@gmail.com 9440401184 BESIDE DISTRICT COURT, VIZIANAGARAM
ఐ వెంకట రమణ సహాయ సంచాలకులు dicvizianagaram@gmail.com 9440495125 BESIDE DISTRICT COURT, VIZIANAGARAM