ముగించు

తూనికలు కొలతలు

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

తూనికలు కొలతలు
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నెంబర్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ ఫాక్ష్ నెంబర్ చిరునామా
ఎన్ జనార్దనరావు డిప్యూటీ కంట్రోలర్ aclmviz@gmail.com 9490165681 O/o. Deputy Controller, Legal Metrology, D.No 8-19-85/1,Balaji Nagar, Vizianagaram- 535 003
ఎస్ యం రాధాకృష్ణ అసిస్టెంట్ కంట్రోలర్ dilmvzm@gmail.com 9490165682 O/o. Assistant Controller,Legal Metrology, D.No 8-19-85/1, Balaji Nagar, Vizianagaram- 535 003
సి హెచ్ వి ఎస్ కె ఆర్ ఎల్ వి వి ప్రసాద్ ఇన్స్పెక్టర్ (FAC), విజయనగరం పరిది ilmwmvzm@gmail.com 9247335952 లీగల్ మెట్రో లోజి , విజయనగరం పరిది
ఎ బాలరామకృష్ణ ఇన్స్పెక్టర్ (FAC), బొబ్బిలి పరిది ilmbobbili@gmail.com 9989938025 లీగల్ మెట్రోల్ జి , బొబ్బిలి, విజయనగరం