ముగించు

ప్రజారోగ్య సాంకేతిక శాఖ

శాఖ వారీగా ఫిల్టర్ డైరెక్టరీ

వడపోత

ప్రజారోగ్య సాంకేతిక శాఖ
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైల్ నెంబర్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ ఫాక్ష్ నెంబర్ చిరునామా
అన్నెపు.కృష్ణారావు కార్యనిర్వహణ అధికారి eephvizianagaram@yahoo.co.in 9701112024 PUBLIC HEALTH ENGINEERING, VIZIANAGARAM
తారా ప్రసన్న ఉప కార్యనిర్వహణ అధికారి, విజయనగరం deephvzm@gmail.com 9701112029 PUBLIC HEALTH ENGINEERING, VIZIANAGARAM
వి జగన్ మోహనరావు ఉప కార్యనిర్వహణ అధికారి, బొబ్బిలి deephbobbili@gmail.com 9701112032 PUBLIC HEALTH ENGINEERING, BOBBILI