ముగించు

ఉమశ్రి .పి

ఇమెయిల్ : umasree[dot]p[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : సహాయ కార్య నిర్వాహక ఇంజనీర్, పార్వతీపురం
మొబైల్ నెంబర్ : 8143247155