ముగించు

ఎస్ పి కె మల్లేశ్వరరావు

ఇమెయిల్ : admgvizianagaram[at]yahoo[dot]com
హోదా : సహాయ భువిజ్ఞానవేత్త
మొబైల్ నెంబర్ : 9100688550