ముగించు

కేసంకుర్తి సత్య ఫనిస్వర్

ఇమెయిల్ : sphaneeswar[dot]kkurthi[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : ఉప నిర్వాహక ఇంజనీర్
మొబైల్ నెంబర్ : 9440818239