ముగించు

జి. కిషోర్ బాబు

ఇమెయిల్ : gorle[dot]kishore[at]gmail[dot]com
హోదా : Technical Expert (Institutional Building)
మొబైల్ నెంబర్ : 7901610006
ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ : 08922-276669