ముగించు

డా. జె. రవి కుమార్

ఇమెయిల్ : dlovizianagaram[at]rediffmail[dot]com
హోదా : అదనపు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య అధికారి (A&L)
మొబైల్ నెంబర్ : 9398019878