ముగించు

పి కనక బాబు

ఇమెయిల్ : vizaglandorg[at]gmail[dot]com
హోదా : డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ సర్వేయర్, TBP Unit-3, PVP
మొబైల్ నెంబర్ : 9963560886