ముగించు

పి లింగమూర్తి

ఇమెయిల్ : plmurthy63[at]gmail[dot]com
హోదా : సర్వేయర్, TBP Unit-I, PVP
మొబైల్ నెంబర్ : 9440158563