ముగించు

రవి కుమార్ రెడ్డి మల్లిడి

ఇమెయిల్ : reddy[dot]mmrk[at]ap[dot]gov[dot]in
హోదా : ఉప జిల్లా ఆరోగ్య అధికారి, పార్వతీపురం
మొబైల్ నెంబర్ : 9502629929