ముగించు

వి గౌరీ శంకరరావు

ఇమెయిల్ : vgsrao145[at]gmail[dot]com
హోదా : డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ అఫ్ సర్వేయర్, RDO OFFICE, PVP
మొబైల్ నెంబర్ : 9704645342