ముగించు

వి జగన్ మోహనరావు

ఇమెయిల్ : deephbobbili[at]gmail[dot]com
హోదా : ఉప కార్యనిర్వహణ అధికారి, బొబ్బిలి
మొబైల్ నెంబర్ : 9701112032