ముగించు

టెండర్ షెడ్యుల్ జిల్లా నీటి యాజమాన్య సంస్థ

టెండర్ షెడ్యుల్ జిల్లా నీటి యాజమాన్య సంస్థ
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
టెండర్ షెడ్యుల్ జిల్లా నీటి యాజమాన్య సంస్థ

విజయనగరం జిల్లా లో గల 34 మండలాల కంప్యూటర్ కేంద్రములకు టేబుల్స్,కుర్చీలు etc. కొరకు టెండర్ షెడ్యులు. టెండరు ఫారంలు దాఖలు చేయుటకు ఆఖరు తేది 26-06-2019.

04/06/2019 26/06/2019 చూడు (268 KB)