ముగించు

బహుళ ప్రయోజన విస్తరణ అధికారుల ఒప్పంద ప్రతిపదికన నియామక ప్రకటన

బహుళ ప్రయోజన విస్తరణ అధికారుల ఒప్పంద ప్రతిపదికన నియామక ప్రకటన
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
బహుళ ప్రయోజన విస్తరణ అధికారుల ఒప్పంద ప్రతిపదికన నియామక ప్రకటన

బహుళ ప్రయోజన విస్తరణ అధికారుల ఒప్పంద ప్రతిపదికన నియామక ప్రకటన — వ్యవసాయ శాఖ

16/07/2018 30/07/2018 చూడు (651 KB)