ముగించు

DRTB వార్డ్ కింద తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

DRTB వార్డ్ కింద తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా
శీర్షిక వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఎండ్ డేట్ దస్తావేజులు
DRTB వార్డ్ కింద తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

క్రింది పోస్టుల నియామకపు తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా

సీనియర్ మెడికల్ ఆఫీసర్

సీనియర్ ట్రీట్మెంట్ సూపర్విసర్

మెడికల్ ఆఫీసర్

అదనపు వివరములకు 08922-234281, 9440105313, 9703911370 నంబర్స్ సంప్రదించగలరు

23/10/2019 25/10/2019 చూడు (2 MB) ProvisionalMerit list of Senior Medical Officer DRTB (1,016 KB) Medical Officer (1 MB)