ముగించు

గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ (ఎస్.టి)

గుమ్మలక్ష్మిపుర౦ విజయనగరం

ఇమెయిల్ : gjcst[dot]glpuram123[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9492017877
వర్గం / పద్ధతి: గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ (ఎస్.టి)