ముగించు

గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ

చినమేరంగి విజయనగరం

ఇమెయిల్ : principalgjcchinamerangi[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9490221893
వర్గం / పద్ధతి: గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ