ముగించు

జి.వి.ఆర్. అండ్ ఎస్.కే.ఎస్. గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ

చీపురుపల్లి విజయనగరం.

ఇమెయిల్ : gvrgjccpp[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 9985050830
వర్గం / పద్ధతి: గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ