ముగించు

పుష్ప శ్రీవాని పాముల

KRP

Door No.1-41 Chinamerangi Village, Jiyyammavalasa Mandal,


హోదా : డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి మరియు గిరిజన సంక్షేమం మంత్రివర్యులు 11-కురుపాం అసెంబ్లీ నియోజక వర్గం
ఫోన్ : 7674084463