ముగించు

శ్రీ బి. హెచ్. భవాని శంకర్

RDO VZM

రెవిన్యూ డివిజినల్ కార్యాలయం , విజయనగరం

ఇమెయిల్ : rdovzm[at]gmail[dot]com
హోదా : ఆర్ డి ఓ, విజయనగరం
ఫోన్ : 9491012021