ముగించు

అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు, పశుసంవర్ధక శాఖ

మండలం పేరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మొబైల్ నెంబర్
కురుపాం శ్రీ.జె.రత్నాకర్ 9492416700
గరుగుబిల్లి శ్రీ.కె.ప్రసాద్ 8247384012
సీతానగరం శ్రీ.సిచ్.దీనకుమార్ 9490065473
బొబ్బిలి శ్రీ.టి.చిన్నం నాయుడు 8790146825
సాలూరు శ్రీ.పి.సన్యాసి నాయుడు 9121534486
తెర్లాం శ్రీ.పి.చంద్రశేఖర్ 8790996640
గజపతినగరం శ్రీ.ఎం.శ్రీనివాస రావు 9652391616
గుర్ల శ్రీ.టి.రామనాచలం 9398616426
చీపురుపల్లి శ్రీ.డి.శ్రీనివాస రావు 7286882157
నెల్లిమర్ల శ్రీ.జి.బి.చలపతి రావు 8790122199
భోగాపురం శ్రీ.పి.రాజ్ కుమార్ 8985878949
విజయనగరం శ్రీ.ఎస్.శ్రినుబాబు 9090363659
గంట్యాడ శ్రీ.పి.కృష్ణ 8790996658
శృంగవరపుకోట శ్రీ.బి.గణపతి రావు 9849544168
కొత్తవలస శ్రీ.టి.పి.మనోజ్ కుమార్ 9440343235