ముగించు

అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు, పశుసంవర్ధక శాఖ

మండలం పేరు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మొబైల్ నెంబర్
బొబ్బిలి శ్రీ.ఎల్ విష్ణు 8790942626
తెర్లాం శ్రీ.కె నాగరాజు 9849620083
గజపతినగరం శ్రీ.ఎం.శ్రీనివాస రావు 9652391616
గుర్ల శ్రీ.టి.రామనాచలం 9441080122
చీపురుపల్లి శ్రీ. కె కోటిలింగ శర్మ 9177082873
నెల్లిమర్ల శ్రీ.జి. చక్రవర్తి 8790122199
భోగాపురం శ్రీ. ఉమాశంకర్ మహాపాత్రో 8790845113
విజయనగరం శ్రీ.ఎస్.శ్రినుబాబు 9505063063
గంట్యాడ శ్రీ.ఆర్ .కృష్ణ 9440747215
శృంగవరపుకోట శ్రీ.బి.గణపతి రావు 9849544168
కొత్తవలస శ్రీ.టి.పి.మనోజ్ కుమార్ 7780591765