మరిన్ని చూడండి
JaganCM
శ్రీ వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్
కలెక్టర్ విజయనగరం
డాక్టర్ హరి జవహర్ లాల్ ఐ.ఎ.ఎస్. కలక్టర్ మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్
APN

సహాయ ఫోన్ నంబర్లు

  • పరిష్కార వేదిక - 08922-274410,11,12,13,16
  • మీ కలక్టర్ కు అభ్యర్దన -1800-425-8048
  • బాలల కు సహాయం - 1098
  • మహిళల కు సహాయం -1091
  • పోలీసు సహాయం -1090, 100
  • విపత్తు నిర్వహణ మరియు ఉపశమనం - 1070
More...