ముగించు

ఆర్ధిక వ్యవస్థ

ఉపోద్ఘాతము

మండల స్థాయిలో స్థూల ప్రాధమిక స్థాయి ప్రణాళిక మరియు వికేంద్రీకృత ప్రణాళిక యొక్క ప్రాధాన్యత మరియు ప్రాముఖ్యత రోజు రోజుకూ పెరుగుతున్నందున, వికేంద్రీకృత ప్రణాళిక తయారు చేయుటకు వివిధ అభివృద్ధి సూచికల యొక్క సరియైన సమాచారము అవసరము. వాటిలో మండలము యొక్క దేశీయ ఉత్పత్తుల అంచన లేక మండల ఆదాయము ముఖ్యమైన సూచికలు. ప్రణాళికలు తయారు చేసే వారికి అంతర మండల వైవిధ్యాలను పోల్చడానికి. మండల అసమానతలను పరీక్షించుటకు, సూక్ష్మస్థాయిలో (మండల స్థాయి) అభివృద్ధి ప్రణాళికలు తయారు చేయడానికి మండలము యొక్క తలసరి ఆదాయ సూచిక సహాయపడుతుంది. ఈ కాలములో ప్రాధమిక సమాచారపు లభ్యత క్రమముగా అభివృద్ధి చెందడం వలన మండల ఆదాయము కొరకు మెథడాలజీ పై సమగ్ర సమీక్ష డేటాబేస్ ను ఆధునీకరించుటకు స్థిరముగా తీసుకోనబడుచున్నది.

భావనలు మరియు నిర్వచనాలు

నిర్ణీత సమయములో సామాన్యముగా ఒక సంవత్సర కాలములో నకలు లేకుండా మండలము యొక్క నిర్ణీత భౌగోళిక సరిహద్దుల మధ్య ఉత్పత్తి కాబడిన వస్తువులు మరియు అందించబడిన సేవల యొక్క ఆర్ధిక విలువలు మొత్తాన్ని మండల దేశీయ ఉత్పత్తిగా (MDP)గా నిర్వచింపబడినది.

ఆర్ధిక రంగము (ECONOMIC SECTORS)

మండల దేశీయ ఉత్పత్తిని అంచనా వేయుట కొరకు ఆర్ధిక వ్యవస్థను మూడు రంగములుగా విభజించిరి.
1. వ్యవసాయ మరియు అనుబంధ రంగము.
2. పారిశ్రామిక రంగము.
3. సేవా రంగము.

I.వ్యవసాయ రంగము
వ్యవసాయ రంగము ఈ క్రింది వానిని కలిగియున్నది.
• వ్యవసాయము
• పశుసంపద.
• అటవీ సంపద & కలప.
• చేపల వేట.

II పారిశ్రామిక రంగము.
పారిశ్రామిక రంగము ఈ క్రింది వానిని కలిగియున్నది.
• ఘనుల త్రవ్వకము & క్వారీ.
• వస్తువుల తయారీ (ఆమోదించబడినవి & ఆమోదించబడనవి)
• కరెంటు, గ్యాస్ & నీటి సరఫరా.
• నిర్మాణములు.

III సేవారంగము
సేవా రంగము ఈ క్రింది వానిని కలిగియున్నది.
• వ్యాపారము భోజన మరియు ఫలహారశాలలు.
• రైల్వేస్
• ఇతర రవాణా సదుపాయములు మరియు నిల్వ
• కమ్యూనికేషన్స్
• బ్యాంకింగ్ మరియు ఇన్సూరెన్స్.
• రియల్ ఎస్టేట్స్, నివాస మరియు వ్యాపార సేవల యాజమాన్యము.
• ప్రజా పరిపాలన.
• ఇతర సేవలు.

ప్రస్తుత ధరలు.

క్రొత్త బేస్ సంవత్సరము 2011 – 2012లో ధరలను బట్టి మండల ఆదాయ సూచికలు తయారు చేయబడినవి. 2015 – 2016 సంవత్సరములో ఉత్పత్తి కాబడిన వస్తువులు మరియు సేవల యొక్క ప్రస్తుత ధరలను బట్టి మండల దేశీయ ఉత్పత్తుల అంచనాలు లభ్యమగుచున్నవి.

పరిమితులు.
వ్యవసాయ రంగము మరియు తయారీ రంగము తప్ప మిగతా రంగములలో మండల స్థాయి సమాచారము సరిపడినంత లభ్యమగుట లేదు. అందుచేత మండల స్థాయిలో దేశీయ ఉత్పత్తిని లెక్కించుటకు పైలట్ బేసిస్ ద్వారా తొలిప్రయత్నము జరిగినది. ఈ అంచనాలు తాత్కాలికమైనవి మరియు ఆధారపడదగిన, స్థిరమైన సమాచారము లభించినపుడు పునః సమీక్ష జరుగును.

GROSS DISTRICT DOMETIC PRODUCT OF VIZIANAGARAM AT CURRENT & CONSTANT PRICES
Estimates at Current Prices( Rs.in Crores) %Contribution %Growth Rate
Sl.No INDUSTRY 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15           (TRE) 2015-16          (SRE) 2016-17 (FRE) 2017-18 AE 2016-17 (FRE) 2017-18 AE 2016-17 (FRE) 2017-18 AE
1 Agriculture Sector 3579 4333 4448 5557 6463 7164 8270 31.28 31.86 10.85 15.43
2 Industry Sector 2383 2827 3110 4286 3876 4273 4771 18.66 18.38 10.26 11.65
3 Services Sector 5720 6450 7426 8491 9789 11462 12914 50.05 49.76 17.09 12.67
GDVA 11682 13610 14984 18334 20127 22899 25955 100 100 13.77 13.34
Net Product Tax &Subidies 990 1145 1319 1401 1762 2192 2405
GDDP 12673 14755 16303 19735 21889 25091 28360 3.608 3.528 14.63 13.03
Per Capita Income(on NDDP)in Rupees 48857 56351 61180 73991 82340 93988 105434 14.15 12.18
(Base year  2011-12) -Estimates at Constant  Prices( Rs.in Crores) %Contribution %Growth Rate
Sl.No INDUSTRY 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15           (TRE) 2015-16          (SRE) 2016-17(FRE) 2017-18 AE 2016-17(FRE) 2017-18 AE 2016-17(FRE) 2017-18 AE
1 Agriculture Sector 3579 3879 3806 3939 4289 5401 5952 29.66 29.90 25.91 10.22
2 Industry Sector 2383 2694 2891 3922 3716 4068 4425 22.34 22.23 9.49 8.76
3 Services Sector 5720 6040 6519 7146 7921 8740 9528 48.00 47.87 10.35 9.01
GDVA 11682 12613 13216 15007 15926 18209 19905 100 100 14.34 9.31
Net Product Tax &Subidies 990 1064 1110 1385 1624 1987 2140
GDDP 12673 13677 14326 16391 17549 20196 22045 3.698 3.629 15.08 9.15
Per Capita Income(on NDDP)in Rupees 48857 52068 53423 61018 65320 75092 81422 14.96 8.43