ముగించు

కార్య నిర్వహణ అధికారులు జిల్లా పంచాయతి

క్రమ సంఖ్య మండలం గ్రామ పంచాయతీలు కార్య నిర్వహణ అధికారి పేరు ఫోన్ నెంబర్
1 భోగాపురం 22 శ్రీమతి.రమాదేవి 7382620113
2 బొండపల్లి 26 శ్రీ. వి.వి.రవికుమార్ 7382620122
3 చీపురుపల్లి 17 శ్రీ.ఐ.సురేష్ 7382620127
4 దత్తిరాజేరు 35 శ్రీ.ఆర్.రాంబాబు 9440961977
5 డెంకాడ 26 శ్రీ.ఎ.సాయినత కుమార్ 7382620110
6 గజపతినగరం 28 శ్రీ జి.జనార్ధన్ 7382620120
7 గంట్యాడ 35 శ్రీ.ఎం.మురళి కృష్ణ 9440963365
8 గరివిడి 28 శ్రీమతి.కె.ఎస్.అన్నపూర్ణాదేవి 7382620126
9 గుర్ల 37 శ్రీ.ఎ.భాస్కర్ రావు 7382620125
10 జామి 25 శ్రీమతి.ఐ.వి.లక్ష్మి 7382620114
11 కొత్తవలస 25 శ్రీ.ఎన్.అప్పలనాయుడు 7382620119
12 ఎల్.కోట 31 శ్రీ.ఎస్.శేషగిరి రావు 9701805447
13 మెంటాడ 30 శ్రీమతి.ఆర్.వాణిశ్రీ 7382620121
14 మెరకముడిదాం 24 శ్రీ.ఎం.గోపాలకృష్ణ 9963207710
15 నెల్లిమర్ల 26 శ్రీ.ఎహ్చ్.బానోజిరావు 7382620112
16 పూసపాటిరేగ 27 శ్రీ.పీ.వి.వి.ఎస్.ప్రసాద రావు 8332993719
17 ఎస్.కోట 26 శ్రీ.ఎం.వి.ఎ.శ్రీనివాస్ రావు 8247568407
18 వేపాడ 29 శ్రీ.కె.ధర్మ రావు 7382620116
19 విజయనగరం 15 శ్రీ.పీ.రమ కృష్ణ 9440917568
20 బాడంగి 25 శ్రీ ఎన్.సూర్య రావు(ఫే.ఎ.సి) 7661083100
21 బలిజిపేట 24 శ్రీ.పీ.దేవకుమార్ 9440285117
22 బొబ్బిలి 30 శ్రీ.ఎస్.సి.ఎహ్చ్.ఎం.రాజు 8008082342
23 గరుగుబిల్లి 25 శ్రీ.ఎం.గోపాల కృష్ణ 9440399179
24 జి.ఎల్.పురం 27 శ్రీ.జి.జగదీశ్వరరావు 7032641534
25 జియ్యమ్మవలస 31 శ్రీ.ఎస్.కృష్ణ రావు 9491751431
26 కొమరాడ 31 శ్రీ.బి.రామారావు 9491428897
27 కురుపాం 23 శ్రీ.ఎన్.క్రిష్టుడు 8978639843
28 మక్కువ 21 శ్రీ.సిఎహ్చ్.సూర్యనారాయణ 7382620131
29 పాచిపెంట  28 శ్రీ.ఎన్.శ్రీహరి 7659098427
30 పార్వతిపురం 26 శ్రీ.ఎం.రాధా కృష్ణ(ఫె.ఎ.సి) 9491766362
31 ఆర్.బి.పురం 22 శ్రీ.సి.ఎహ్చ్.సుగుణాకర్ రావు 9441712330
32 సాలురు 29 శ్రీ.ఎస్.సోలోమోన్ రాజు 9440855667
33 సీతానగరం 34 శ్రీ.ఎం.పార్ధసారధి 7382620136
34 తెర్లాం 32 శ్రీ.వి.రమేష్ 9550370110