ముగించు

పోలీసు అధికారులు

Police Officers Under SDPO, Vizianagaram
Police Station Name Email ID Mobile Number
విజయనగరం 1 టౌన్ sho_vzm1t@vzm.appolice.gov.in 9121109419
విజయనగరం  2 టౌన్ sho_vzm2t@vzm.appolice.gov.in 9121109420
డి.ఎస్.పి.ట్రాఫిక్.పీ.ఎస్ sho_vzmtrf@vzm.appolice.gov.in 9121109406
డి.ఎస్.పి.ఉమెన్.పీ.ఎస్ sho_vzmw@vzm.appolice.gov.in 9121109407
కొత్తవలస పోలీసు స్టేషన్ sho_ktv@vzm.appolice.gov.in 9121109452
సి.ఐ.విజయనగరం రూరల్ సర్కిల్ ci_vzmr@vzm.appolice.gov.in 9121109427
విజయనగరం రూరల్ పోలీసు స్టేషన్ sho_vzmr@vzm.appolice.gov.in 9121109441
గంట్యాడ పోలీసు స్టేషన్ sho_gtd@vzm.appolice.gov.in 9121109442
గుర్ల పోలీసు స్టేషన్ sho_vzm2t@vzm.appolice.gov.in 9121109443
నెల్లిమర్ల పోలీసు స్టేషన్ sho_nml@vzm.appolice.gov.in 9121109444
సి.ఐ.భోగాపురం సర్కిల్ ci_bgpm@vzm.appolice.gov.in 9121109428
భోగాపురం పోలీసు స్టేషన్ sho_bgpm@vzm.appolice.gov.in 9121109445
డెంకాడ పోలీసు స్టేషన్ sho_dkd@vzm.appolice.gov.in 9121109446
పూసపాటిరేగ పోలీసు స్టేషన్ sho_ppr@vzm.appolice.gov.in 9121109447
సి.ఐ.ఎస్.కోట.సర్కిల్ ci_skt@vzm.appolice.gov.in 9121109429
శృంగవరపుకోట  పోలీసు స్టేషన్ sho_skt@vzm.appolice.gov.in 9121109448
జామి పోలీసు స్టేషన్ sho_jami@vzm.appolice.gov.in 9121109449
లక్కవరపుకోట పోలీసు స్టేషన్ sho_lkota@vzm.appolice.gov.in 9121109450
వల్లంపూడి పోలీసు స్టేషన్ sho_vpudi@vzm.appolice.gov.in 9121109451
Police Officers Under SDPO, Bobbili
Police Station Name Email ID Mobile Number
ఇన్స్పెక్టర్ బొబ్బిలి పోలీసు స్టేషన్ sho_bbl@vzm.appolice.gov.in 9121109454
సి.ఐ.బొబ్బిలి సర్కిల్ ci_bbl@vzm.appolice.gov.in 9121109430
బాడంగి పోలీసు స్టేషన్ sho_bdg@vzm.appolice.gov.in 9121109455
బలిజిపేట పోలీసు స్టేషన్ sho_bjp@vzm.appolice.gov.in 9121109456
తెర్లాం పోలీసు స్టేషన్ sho_trlm@vzm.appolice.gov.in 9121109458
సీతానగరం పోలీసు స్టేషన్ sho_snm@vzm.appolice.gov.in 9121109457
సి.ఐ.చీపురుపల్లి సర్కిల్ ci_cpp@vzm.appolice.gov.in 9121109432
చీపురుపల్లి పోలీసు స్టేషన్ sho_cpp@vzm.appolice.gov.in 9121109464
బుధరయవలస పోలీసు స్టేషన్ sho_bdv@vzm.appolice.gov.in 9121109466
గరివిడి పోలీసు స్టేషన్ sho_gvd@vzm.appolice.gov.in 9121109465
సి.ఐ.గజపతినగరం సర్కిల్ ci_gpm@vzm.appolice.gov.in 9121109431
గజపతినగరం పోలీసు స్టేషన్ sho_gpm@vzm.appolice.gov.in 9121109459
ఆండ్ర పోలీసు స్టేషన్ sho_andra@vzm.appolice.gov.in 9121109460
బొండపల్లి పోలీసు స్టేషన్ sho_bpl@vzm.appolice.gov.in 9121109462
పెదమనాపురం పోలీసు స్టేషన్ sho_pmp@vzm.appolice.gov.in 9121109463
బుర్జి వలస పోలీసు స్టేషన్ sho_bjv@vzm.appolice.gov.in 9121109461