ముగించు

ఎ.యెన్.యం లు మక్కువ

ANMS of Makkuva
PHC Name SC Name ANM Name Mobile Number
MAKKUVA MAKKUVA CH PARVATHI 9494917741
MAKKUVA MAKKUVA K NAGAMANI 9493619940
MAKKUVA ANTIVALSA M MANGAMMA 9573558468
MAKKUVA ANTIVALSA P PADMAVATHI 8985050672
MAKKUVA KONA M SYAMALA 9492545586
MAKKUVA KONA B MANGAMMA 9398782129
MAKKUVA VB PURAM A LAKSHMI 9573913088
MAKKUVA VB PURAM A BHARATHI 8500061353
MAKKUVA KOYYANAPETA P LAKSHMI 9182467878
MAKKUVA KOYYANAPETA CH SARASWATHI 9000763538
MAKKUVA KASIPATNAM M VIMALA 9701706024
MAKKUVA KASIPATNAM M SUJATHA 8978287381
MAKKUVA AV PETA L EASWARAMMA 9490459832
MAKKUVA AV PETA R RAMANAMMA 9492588965
MAKKUVA PAYAKAPADU A KALAVATHAMMA 8008715842
MAKKUVA PAYAKAPADU P MANGAMMA 6305478730
SAMBARA SAMBARA B.Parvathi 9177020455
SAMBARA SAMBARA B.Janaki(Chemudu) 9989979849
SAMBARA KAVIRIPALLI C.H. Yerramma 7095687093
SAMBARA KAVIRIPALLI M.BaghaYaLaxmi 8184841430
SAMBARA PEDA GAISILA P.Aruna 9849362863
SAMBARA PEDA GAISILA G.Radha (ITDA) 9177891784
SAMBARA MARKONDAPUTTI G.Simachalam 9494918046
SAMBARA MARKONDAPUTTI M.Muthayalu 9573290926
SAMBARA YERRASAMANTHAVALASA D.Parvathi 8985690398
SAMBARA YERRASAMANTHAVALASA R.Rani 9963155843
SAMBARA DUGGERU J.Jayalaxmi 6301848523
SAMBARA DUGGERU N.Kamalamma 8465069324
SAMBARA KODAMA C.H.Bujjimma 9959083641
SAMBARA KODAMA M.Mangamma(ITDA) 9515713849
SAMBARA MAVUDI B.Ganga 6304239673
SAMBARA MAVUDI M. Veeramma (ITDA) 7732071088