ముగించు

11-కురుపాం (ఎస్టి) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎన్నికల ఖర్చు

11-కురుపాం (ఎస్టి) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
క్రమ సంఖ్య అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు పార్ట్ 1  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 2  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 3  డౌన్‌లోడ్
1 అవినాష్ కుమార్ కోలకా కమ్యూనిటీ పార్టి ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 పార్ట్ 3
2 నిమ్మక జయరాజు భారతీయ జనతా పార్టీ పార్ట్1 పార్ట్2 పార్ట్3
3 నిమ్మక సింహాచలం భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్ట్ 1 పార్ట్2 పార్ట్ 3
4 పుష్పశ్రీవాణీ పాముల యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 పార్ట్3
5 వీర వర తోన్ద్రమల్ నరసింహప్రియ తత్రాజ్ తెలుగు దేశం పార్టీ పార్ట్1 పార్ట్2 పార్ట్3
6 నిమ్మక వాసుదేవరావు స్వతంత్ర పార్ట్1 పార్ట్2 పార్ట్ 3