ముగించు

కొత్తవలస పంచాయితీ కార్యదర్శులు

వరుస నెంబర్ మండలం పేరు పంచాయతి పేరు సెక్రటరీ పేరు మొబైల్ నెంబర్
1 Kothavalasa Appannapalem PANCHADARLA SATYANARAYANA 8008486850
2 Kothavalasa Cheedivalasa VARRI RAMU 9640005031
3 Kothavalasa Chinaravupalli SATYAVATI MADEM 6301028516
4 Kothavalasa Chinnipalem SATEESH SUREDDI 9951681697
5 Kothavalasa Chintalapalem M.Sridevi 9963264831
6 Kothavalasa Desapatrunipalem V.KRISHNARAO 8096650520
7 Kothavalasa Devada L.Chinnarao 9966605057
8 Kothavalasa Ganisettipalem U.Madhavi Latha 9701838018
9 Kothavalasa Gollalapalem VINNAKOTA KIRAN KUMAR 9550605435
10 Kothavalasa Gulivindada MUDAPAKA JAYAKUMARI 9494264478
11 Kothavalasa Kantakapalli K.Venkata Rao 9849341277
12 Kothavalasa Katakapalli B.Sailaja 8885415355
13 Kothavalasa Kothavalasa K.Venkata Rao (FAC) 9849341277
14 Kothavalasa Mangalapalem Y.V. Satyavati 9440674910
15 Kothavalasa Nimmalapalem KILAPARTI VENKATA LAKSHMI 7660863713
16 Kothavalasa Relli Bontada Sandhyasri 9160650749
17 Kothavalasa Santhapalem SHAHNAZ SHAIK 9010154073
18 Kothavalasa Thummikapalli E.Jogarao 8919529516
19 Kothavalasa Uttarapalli G.Padmavathi 8500043336
20 Kothavalasa Veerabhadrapuram B.Srinivasa Rao 9492870323
21 Kothavalasa Veerabhadrapuram RAMBA APPARAO 8790907345
22 Kothavalasa Viyyampeta BALLA CHANDRAKALA 9160460775