ముగించు

డెమోగ్రఫీ

సెన్సస్ డేటా
సెన్సస్ ప్రకారం డేటా వివరాలు
 భూగోళ ఏరియా 6539 చదరపు కిలోమీటర్లు
 అడవి ఏరియా 1193.03 చదరపు కిలోమీటర్లు
 రెవిన్యూ విభాగాలు 2
 మండలాలు 34
 ఏర్స్ట్ వైల్ తాలుకాలు /td>

9
 రెవిన్యూ గ్రామాలూ 1551
 మండల ప్రజా పరిషద్ లు 34
 గ్రామా పంచాయత్/హమ్లెట్స్ 921/3141
 మున్చిపల్టీ లు 4
 కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ 11
 ప్రాధమిక హెల్త్ సెంటర్స్  68
 ఆక్షరాస్య త వృద్ధి రేట్ 58.41
 సముద్ర కోస్ట్ 28 కిలోమీటర్లు
భూమి వివరాలు వివరాలు
 వ్యవసాయ భూమి 3.64 లక్షల హెక్టార్లు
 సాగు భూమి 1.32 లక్షల హెక్టార్లు
  సాగుకు పనికి రాణి భూమి 2.32 లక్షల హెక్టార్లు
  మొత్తం భూమి హోల్డింగ్స్ సెన్సస్ ప్రకారం 446841
జనాభా 
జనాభా సెన్సస్ ప్రకారము వివరాలు
 మొత్తం  (పురుషులు -1161477 , స్త్రీలు -1182997) 23.44 లక్షలు
 రూరల్ జనాభా  (పురుషులు-920428,స్త్రీలు-933135)( మొత్తం జనాభా మీద 79% ) 18.53 లక్షలు
అర్బన్ జనాభా  (పురుషులు-241049,స్త్రీలు-249862)(మొత్తం జనాభా మీద 21% ) 4.91 లక్షలు
 పిల్లల జనాభా  (0-6 years)-(పురుషులు-118149,స్త్రీలు-112872) 2.31 లక్షలు
జనాభా వృద్ధి రేట్ 4.22%
 లింగ నిష్పత్తి 1019
 అర్బన్ జనాభా % 20.94
ఎస్ సి లు ( సెన్సస్ ప్రకారం ) (మొత్తం జనాభా మీద సగటు  10.57)
 మొత్తం 2.47 లక్షలు
 పురుషులు 1.21 లక్షలు
 స్త్రీలు 1.26 లక్షలు
ఎస్ టి లు ( సెన్సస్ ప్రకారం) (మొత్తం జనాభా మీద సగటు 10.05)
మొత్తం 2.36 లక్షలు
పురుషులు 1.14 లక్షలు
స్త్రీలు 1.20 లక్షలు
2011 సెన్సస్ ప్రకారం మొత్తం హౌస్ హోల్డ్స్
 మొత్తం 5.87 లక్షలు
 రూరల్ 4.63 లక్షలు
 అర్బన్ 1.24 లక్షలు
స్త్రీ శిశు సంక్షేమ సంస్ధ వివరాలు
మెయిన్ అంగన్వాడి కేంద్రాలు 2977
 మినీ అంగన్వాడి కేంద్రాలు 643
మొత్తం  అంగన్వాడి కేంద్రాలు 3620
వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ వివరాలు
SC హాస్టల్స్ 66
ST హాస్టల్స్ 86
BC హాస్టల్స్ 76
దివ్యంగుల  హాస్టల్స్ 1
 స్త్రీ మరియు చిల్ద్రెన్ హాస్టల్స్ 4
మొత్తం హోస్తేల్స్ 233
బ్యాంక్స్ వివరాలు
 పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ 143
 ప్రైవేటు సెక్టార్ బ్యాంక్స్ 19
 గ్రామీణ బ్యాంక్స్  73
 కోఓపెరాతివే బ్యాంక్స్ 16