ముగించు

తెర్లాం పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
ఉద్దవోలు బి శ్రీనివాసరావు 9441866070
పనుకువలస సి హెచ్ డేవిడ్ 9492545753
కునాయవలస సి హెచ్ డేవిడ్ 9492545753
సుందరాడ డి గౌరిశంకరరావు 9666634315
ఎన్ బుర్జవలస డి గౌరిశంకరరావు 9666634315
కోరటం జి నారాయణరావు 9160743607
నెమలాం జి నారాయణరావు 9160743607
గోపాలవలస జి సరస్వతి 9866555978
పెరుమాళి ఐ రమేష్ 7382960406
కవిరాయునివలస ఐ రమేష్ 7382960406
కాగం జె అత్చుతరావు 9494524874
వి చిన్నయ్యపేట జె అత్చుతరావు 9494524874
వెలగవలస కె శ్రీనివాసరావు 9581012338
సతివాడ కె శ్రీనివాసరావు 9581012338
లోచెర్ల కె రామనాధం 7893960116
డి గదబవలస కె రామనాధం 7893960116
AMITY ఎల్ భవాని 9705908835
విజయరాంపురం ఎల్ భవాని 9705908835
యం ఆర్ అగ్రహారం ఎన్ వి రవీంద్ర కుమార్ 9441305285
పునువలస ఎన్ వి రవీంద్ర కుమార్ 9441305285
కుసుమూరు పి ఆదినారాయణ 9573126937
లింగాపురం పి ఆదినారాయణ 9573126937
నందిగం పి హైమావతి 9492022894
పాములవలస పి హైమావతి 9492022894
అరసబలగ పి భాస్కరరావు
చీకటిపేట పి భాస్కరరావు 9441748840
రంగప్పవలస ఎస్ శ్రీహరి 9705908835
తెర్లాం ఎస్ శ్రీహరి 9705908835
నందబలగ యు వెంకట్ నాయుడు 9441414830
గంగన్నపాడు యు వెంకట్ నాయుడు 9441414830
రాజయ్యపాడు వి అప్పయ్య 9492593695
గొలుగువలస వి అప్పయ్య 9492593695