ముగించు

కొమరాడ పంచాయితీ కార్యదర్శులు

కొమరాడ పంచాయితీ కార్యదర్శులు
పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
గుమడ అలజంగి రామకృష్ణ 9398230421
పరుసరామపురం అల్లూరి అప్పలనరసమ్మ 938230421
కొమరాడ అల్లూరి అప్పలనరసమ్మ 9573565766
ఉలిపిరి అల్లూరి అప్పలనరసమ్మ 9573565766
గునదతేలుసు అంబటి జగత్ 8008626039
నిమ్మలపాడు అంబటి జగత్ 8008626039
తొడుము అంబటి జగత్ 8008626039
సివిని గండ్రేటి శ్రీనువాసరావు 9491321691
విక్రంపురం గండ్రేటి శ్రీనువాసరావు 9491321691
నయ నిమ్మకాయల రవీంద్ర 7032517761
పెదసెఖ నిమ్మకాయల రవీంద్ర 7032517761
గంగిరేగువలస నిమ్మల శేఖర్ 9491766460
కంబవలస నిమ్మల శేఖర్ 9491766460
కుంతెసు నిమ్మల శేఖర్ 9491766460
కెమిసీల పంపాని శంకరరావు 7702691448
వణ్ణం పంపాని శంకరరావు 7702691448
పుడేసు పరువాడ వెంకట నాయుడు 9885316584
అర్తం పోతుల వెంకటలక్ష్మి 9441127174
దేవుకోన పోతుల వెంకటలక్ష్మి 9441127174
కొట్టు శెట్టి రామకృష్ణ 7093538667
పాలెం శెట్టి రామకృష్ణ 7093538667
చోలపాదం తంగుడు సింహాచలం 9440852648
దలైపేట తంగుడు సింహాచలం 9440852648
దుగ్గి తోట భాస్కరరావు 9494326426
కల్లికోట తోట భాస్కరరావు 9494326426
కోటిపాం తోట భాస్కరరావు 9494326426
మాసిమండ తోట పాపారావు 7680032477
గునానుపురం ఉయక పార్వతి 99893684069
మదలిగి ఉయక పార్వతి 99893684069
చినఖెర్జల యోగిటి సంగమేషు 9182548791
కుమ్మరిగుంట యోగిటి సంగమేషు 9182548791