ముగించు

పథకాలు

Filter scheme by category

వడపోత

డి ఆర్ డి ఎ పెన్షన్

ప్రభుత్వం 1995 లో పెన్షన్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది మరియు దాని అమలు జిల్లాలో రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్లకు అప్పగించబడింది. తరువాత, 2005 లో, పెన్షన్ పథకం అమలును DRDA కి అప్పగించారు. అన్ని పేదలకు మరియు బలహీనమైన, ప్రత్యేకంగా పాత మరియు బలహీనతలకు మరియు వారి జీవితంలో ఆనందం తీసుకురావడానికి, మరియు ఆ ప్రక్రియలో మెరుగుపరచబడిన పెన్షన్ వోన్ఫ్, సెప్టెంబరు, 14 న అక్టోబర్, 2014 క్రింది విధంగా. వృద్ధాప్య పెన్షన్, వీవర్ పెన్షన్, వితంతువు పెన్షన్, అభయ హస్తం పెన్షన్ : Rs.200/- to Rs.1,000/- వికలాంగుల పెన్షన్ (79% వరకు వికలాంగ శాతం కలవారికి ):…

ప్రచురణ తేది: 12/06/2018
వివరాలు వీక్షించండి