ముగించు

12-పార్వతీపురం (ఎస్సి) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎన్నికల ఖర్చు

12-పార్వతీపురం (ఎస్సి) అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
క్రమ సంఖ్య అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు పార్ట్ 1  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 2  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 3  డౌన్‌లోడ్
1 అలజంగి జోగారావు యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
2 బొబ్బిలి చిరంజీవులు తెలుగు దేశం పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
3 రాముడు హరియాల భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
4 సురగాల ఉమా మహేశ్వరరావు భారతీయ జనతా పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
5 గొంగాడ గౌరిశంకరరావు జనసేన పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
6 జయరత్న కుమార్ శైల స్వతంత్ర పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
7 హరియాల ప్రమీల స్వతంత్ర Download Download Download