ముగించు

పోలీస్

ప్రారంభమైనప్పటి నుండి చారిత్రాత్మక దృక్పథం

విజయనగరం జిల్లా 23 వ జిల్లాగా, శ్రీకాకుళం మరియు విశాఖపట్నం పొరుగు జిల్లాల నుండి 1979 జూన్ 1 న విజయనగరం లో   ప్రధాన కార్యాలయంతో జి.ఓ.నం.700 / రెవెన్యూ (యు) విభాగం ప్రకారం రూపొందించబడింది. దక్షిణ భారతదేశంలో ఉత్తర తూర్పు ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లా. ఇది బెంగాల్ బే నుండి 18 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మరియు విశాఖపట్నంకు ఈశాన్యంగా 52 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది.

విజయనగరం జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఉత్తర కోస్తా జిల్లా. విజయనగరం పట్టణం జిల్లా కేంద్రంగా ఉంది. ఈ జిల్లా తూర్పు సరిహద్దులో శ్రీకాకుళం జిల్లా, నైరుతి దిశగా విశాఖపట్నం జిల్లా, ఆగ్నేయ దిశగా బెంగాల్, మరియు వాయువ్య సరిహద్దులు ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని కోరాపుట్, రాయగడ మరియు గుణూపూర్ జిల్లాలు.

విజియనగరం జిల్లా లా అండ్ ఆర్డర్, కమ్యూనల్ దృష్టిలో చాలా ప్రశాంతమైనది.

శ్రీ పి.వెంకయ్య, ఐ.పి.ఎస్ మొదటి జిల్లా సూపరింటెండెంట్, విజయనగరం, ఇప్పటి వరకు 27 మంది ఐపిఎస్ అధికారులు జిల్లాలో పోలీస్ సూపరింటెండెంట్గా పనిచేశారు.

ప్రొఫైల్ సంక్షిప్తంగా

విజయనగరం జిల్లా 03 పోలీస్ ఉపవిభాగాలుగా 10 సర్కిల్స్ మరియు 41 లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్లు, 01 సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్, 01 మహిళా పి. ఎస్ , 01 ట్రాఫిక్ పి.ఎస్, 02 అవుట్పోస్ట్ లు ఉన్నాయి.

జిల్లాలో 29 కి.మీ.ల తీర ప్రాంతం వెంట సముద్ర తీరానికి భద్రత కల్పించటానికి కూడా మారిన్ పి.ఎస్ కూడా ఉంది.

ఇటీవలే, జిల్లా పోలీస్ విజియనగరంలోని పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్లో “పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్” ను ప్రారంభించింది.

సబ్ డివిజన్ వారి పోలీస్ స్టేషన్
ఉపవిభాగం సర్కిల్ పోలీస్ స్టేషన్
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం రూరల్  ఇన్స్పెక్టర్ , విజయనగరం  1 టౌన్
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం రూరల్ ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం  2 టౌన్
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం రూరల్ ఇన్స్పెక్టర్, కొత్తవలస
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం రూరల్ డి ఎస్ పి , స్త్రీ పోలీస్ స్టేషన్
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం రూరల్ డి ఎస్ పి, విజయనగరం ట్రాఫిక్  పోలీస్ స్టేషన్
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం రూరల్ డి ఎస్ పి,సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ (సి సి ఎస్ ),
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం రూరల్ ఇన్స్పెక్టర్, పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం రూరల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ , విజయనగరం రూరల్
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం రూరల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, గంట్యాడ
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం రూరల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, గుర్ల
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, విజయనగరం రూరల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, నెల్లిమర్ల
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, , భోగాపురం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, భోగాపురం
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, భోగాపురం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, డెంకాడ
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, భోగాపురం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పూసపాటిరేగ
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,  శృంగవరపుకోట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, శృంగవరపుకోట
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, శృంగవరపుకోట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, లక్కవరపుకోట
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్, శృంగవరపుకోట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, జామి
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి , విజయనగరం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,శృంగవరపుకోట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, వల్లంపూడి
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,బొబ్బిలి ఇన్స్పెక్టర్, బొబ్బిలి
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,బొబ్బిలి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, బాడంగి
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,బొబ్బిలి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, బలిజిపేట
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,బొబ్బిలి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, సీతానగరం
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,బొబ్బిలి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, తెర్లాం
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,గజపతినగరం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, గజపతినగరం
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,గజపతినగరం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఆంద్ర
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,గజపతినగరం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, బొండపల్లి
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,గజపతినగరం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, పెదమానపురం
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,గజపతినగరం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్,బూర్జవలస
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,చీపురుపల్లి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, చీపురుపలి
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,చీపురుపల్లి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, బుడరయవలస
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి, బొబ్బిలి సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,చీపురుపల్లి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, గరివిడి
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,పార్వతీపురం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, పార్వతీపురం టౌన్
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,పార్వతీపురం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, పార్వతీపురం రూరల్
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,పార్వతీపురం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, గరుగుబిల్లి
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,పార్వతీపురం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, కొమరాడ
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,సాలూరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, సాలూరు  టౌన్
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,సాలూరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, సాలూరు  రూరల్
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,సాలూరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, మక్కువ
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,సాలూరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్,పాచిపెంట
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,సాలూరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, రామభద్రాపురం
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,ఎల్వినపేట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, ఎల్వినపేట
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,ఎల్వినపేట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, కురుపాం
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,ఎల్వినపేట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, నీలకంటాపురం
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,ఎల్వినపేట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, జియమ్మ వలస
ఉపవిభాగం పోలీస్ ఆధికారి,పార్వతీపురం సర్కిల్  ఇన్స్పెక్టర్,ఎల్వినపేట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, చినమేరంగి
ముఖ్య కాంటాక్ట్స్
అధికారి ఫోన్ నంబరు
సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్ 9121109400
అదనపు సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్ (అడ్మిన్) 9121109401
ఓ ఎస్ డి (ఓ. పి. యెన్. ఎస్ )(అదనపు సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్) 9121109402
ఎస్ డి పి ఓ విజయనగరం(డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్ ) 9121109403
ఎస్ డి పి ఓ బొబ్బిలి (డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్) 9121109404
ఎస్ డి పి ఓ పార్వతీపురం (అదనపు సూపరింటెండెంట్ అఫ్ పోలీస్) 9121109405
డి ఎస్ పి , ట్రాఫిక్ , విజయనగరం 9121109406
డి ఎస్ పి, దౌబ్ల్ యు పి ఎస్ , విజయనగరం 9121109407
డి ఎస్ పి, సి సి ఎస్,విజయనగరం 9121109408
డి ఎస్ పి, ఎస్ సి /ఎస్ టి సెల్ 1 9121109409
డి ఎస్ పి, ఎస్ సి /ఎస్ టి సెల్ 2 9121109410
డి ఎస్ పి, అ ర్ , విజయనగరం 9121109411
డి ఎస్ పి, డి టి సి , విజయనగరం 9121109412
సి సి టు ఎస్పి 9121109413
సి సి టు అ.ఎస్పి 9121109414
ఇన్స్పెక్టర్ , జిల్లా స్పెషల్ బ్రాంచ్ 9121109416
ఇన్స్పెక్టర్ , డి సి ఆర్ బి 9121109418
ఇన్స్పెక్టర్, I టౌన్ విజయనగరం 9121109419
ఇన్స్పెక్టర్, II టౌన్ విజయనగరం 9121109420
ఇన్స్పెక్టర్, కొత్తవలస 9121109421
ఇన్స్పెక్టర్, బొబ్బిలి 9121109422
ఇన్స్పెక్టర్, పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ 9121109423
సి ఐ విజయనగరం రూరల్ 9121109427
సి ఐ భోగాపురం 9121109428
సి ఐ శృంగవరపుకోట 9121109429
సి ఐ బొబ్బిలి 9121109430
సి ఐ గజపతినగరం 9121109431
సి ఐ చీపురుపల్లి 9121109432
సి ఐ సాలూరు 9121109433
సి ఐ పార్వతీపురం 9121109434
సి ఐ ఎల్వినపేట 9440904754
సి ఐ కోటియా 9121109436
ఎస్ ఐ విజయనగరం I టౌన్ పి ఎస్ 9121109437
ఎస్ ఐ విజయనగరం II టౌన్ పి ఎస్ 9121109438
ఎస్ ఐ ట్రాఫిక్ పి ఎస్ విజయనగరం 9121109439
ఎస్ ఐ స్త్రీ పి ఎస్ 9121109440
ఎస్ ఐ విజయనగరం రూరల్ పి ఎస్ 9121109441

మరింత సమాచారం కొరకు http://www.appolice.gov.in/  వెబ్ సైట్ ను చూడండి.