ముగించు

మండలం లో గ్రామాలు

క్రమ సంఖ్య మండలం మొత్తం గ్రామాలూ
01 కొమరాడ 91
02 గుమ్మలక్ష్మిపుర౦ 113
03 కురుపాం 89
04 జియ్యంవలస 54
05 గరుగుబిల్లి 31
06 పార్వతిపురం 84
07 మక్కువ 48
08 సీతానగరం 41
09 బలిజిపేట 31
10 బొబ్బిలి 76
11 సాలూరు 113
12 పాచిపెంట 50
13 రామభద్రాపురం 30
14 బాడంగి 26
15 తెర్లాం 46
16 మెరకముడిదాం 38
17 దత్తిరాజేరు 44
18 మెంటాడ 36
19 గజపతినగరం 34
20 బొండపల్లి 30
21 గుర్ల 38
22 గరివిడి 36
23 చీపురుపల్లి 31
24 నెల్లిమర్ల 35
25 పూసపాటిరేగ 35
26 బోగాపురం 18
27 డెంకాడ 28
28 విజయనగరం 52
29 గంట్యాడ 43
30 శృంగవరపుకోట 38
31 వేపాడ 36
32 లక్కవరపుకోట 31
33 జామి 26
34 కొత్తవలస 30