ముగించు

మండల విద్యాశాఖాధికారులు

మండల విద్యాశాఖాధికారులు
మండలం పేరు మండల విద్యాశాఖాధికారి మొబైల్ నెంబర్ ఇమెయిల్
కొమరాడ శ్రీ.జె.నారాయణ స్వామి 9441416275 MEO.KOMARADA@apschooledu.in
గుమ్మలక్ష్మిపుర౦ శ్రీ.జె.నారాయణ స్వామి 9441416275 MEO.G.L.PURAM@apschooledu.in
కురుపాం శ్రీ.ఎన్.సత్యనారాయణ 9492930174 MEO.KURUPAM@apschooledu.in
జియ్యంవలస శ్రీ.ఎన్.సత్యనారాయణ 9492930174 MEO.JIYYAMMAVALASA@apschooledu.in
గరుగుబిల్లి శ్రీ.ఎన్ నాగభూషణరావు 9866218276 MEO.GARUGUBILLI@apschooledu.in
పార్వతిపురం శ్రీ.జి.కృష్ణమూర్తి 9000562635 MEO.PARVATHIPURAM@apschooledu.in
సీతానగరం శ్రీ.జి.సూరిదేముడు 9505868401 MEO.SEETHANAGARAM@apschooledu.in
మక్కువ శ్రీ.వి.మల్లేశ్వరరావు 9492023684 MEO.MAKKUVA@apschooledu.in
బలిజిపేట శ్రీ.జి.సూరిదేముడు 9505868401 MEO.BALIJIPETA@apschooledu.in
బొబ్బిలి శ్రీ.సిచ్.లక్ష్మణరావు 9490623911 MEO.BOBBILI@apschooledu.in
సాలూరు శ్రీ.వి.మల్లేశ్వరరావు 9492023684 MEO.SALURU@apschooledu.in
పాచిపెంట శ్రీ.పి.జోగారావు 9704716823 MEO.PACHIPENTA@apschooledu.in
రామభద్రాపురం శ్రీ.ఎ.తిరుమలప్రసాద్ 9963263309 MEO.RAMABHADRAPURAM@apschooledu.in
బాడంగి శ్రీ.ఎ.తిరుమలప్రసాద్ 9963263309 MEO.BADANGI@apschooledu.in
తెర్లాం శ్రీ.సిచ్.లక్ష్మణరావు 9490623911 MEO.THERLAM@apschooledu.in
మెరకముడిదాం శ్రీ.పి.రామారావు 9492020561 MEO.MERAKAMUDIDAM@apschooledu.in
దత్తిరాజేరు శ్రీ.ఎం.వెంకటరావు 8500908473 dMEO.DATHIRAJERU@apschooledu.in
మెంటాడ శ్రీ.కె.పరమేశ్వరరావు 9441567603 MEO.MENTADA@apschooledu.in
గజపతినగరం శ్రీమతి.ఎస్.విమలమ్మ 9490303862 MEO.GAJAPATHINAGARAM@apschooledu.in
బొండపల్లి శ్రీమతి.జి.విజయలక్ష్మి 9866871595 MEO.BONDAPALLI@apschooledu.in
గరివిడి శ్రీ.పి.రామారావు 9492020561 MEO.GARIVIDI@apschooledu.in
గుర్ల శ్రీ.ఎస్.భానుప్రకాష్ 9908254176 MEO.GURLA@apschooledu.in
చీపురుపల్లి శ్రీ.ఎస్.భానుప్రకాష్ 9908254176 MEO.CHEEPURUPALLI@apschooledu.in
నెల్లిమర్ల శ్రీ.ఎ.కృష్ణారావు 8330946158 MEO.NELLIMARLA@apschooledu.in
పూసపాటిరేగ శ్రీ.జి.ఎస్.ప్రకాశరావు 9440510591 MEO.PUSAPATIREGA@apschooledu.in
భోగాపురం శ్రీ.ఎం.రమణమూర్తి 9440203895 MEO.BHOGAPURAM@apschooledu.in
డెంకాడ శ్రీ.పి.వి.బి.ఆర్.సిచ్.రాజు 9441969222 MEO.DENKADA@apschooledu.in
విజయనగరం  శ్రీ.పి.వి.బి.ఆర్.సిచ్.రాజు 9441969222 MEO.VIZIANAGARAM@apschooledu.in
గంట్యాడ శ్రీమతి.జి.విజయలక్ష్మి 9866871595 MEO.GANTYADA@apschooledu.in
శృంగవరపుకోట శ్రీ.సిచ్.కూర్మారావు 9440913460 MEO.SRUNGAVARAPUKOTA@apschooledu.in
లక్కవరపుకోట శ్రీ.సిచ్.కూర్మారావు 9440913460 MEO.LAKAVARAPUKOTA@apschooledu.in
వేపాడ శ్రీమతి.జి.శ్రీదేవి 9701232398 MEO.VEPADA@apschooledu.in
జామి శ్రీమతి.జె.జయశ్రీ 9441969447 MEO.JAMI@apschooledu.in
కొత్తవలస శ్రీమతి.జి.శ్రీదేవి 9701232398 MEO.KOTHAVALASA@apschooledu.in