ముగించు

మున్సిపాలిటి మరియు నగర పంచాయత్ లు

మున్సిపాలిటి కమీషనర్ ల్యాండ్ లైన్ మొబైల్ నెంబర్
విజయనగరం శ్రీ ఎస్.ఎస్.వర్మ 08922-222923 9849905791
బొబ్బిలి శ్రీ పి.బాలాజీ ప్రసాద్ 08944-255397 9849905792
పార్వతీపురం శ్రీ పి. నల్లనయ్య 08963-221053 9849905795
సాలూరు శ్రీ యెన్.వి.వి.ఎస్.కే.పి నూకేశ్వరరావు 08964-252237 9849905794
నెల్లిమర్ల నగర పంచాయత్ శ్రీ ఎం.రవి సుధాకర్ 08922-222923 9177687657