ముగించు

వసతి (హోటల్ / రిసార్ట్ / ధర్మశాల)

హోటల్ ఫోన్ నెంబర్లు
ఎస్ వి యన్ లేక్ పాలస్ , ఆర్ టి సి కాంప్లెక్స్ రోడ్ 08922-277770, 7799888859
హోటల్ మయూర , ఆర్ టి సి కాంప్లెక్స్ రోడ్ 9090842486, 9390842489
హోటల్ వైట్ల రెసిడెన్సీ 08922-272250/272251
హోటల్ బాలాజీ ,స్టేషన్ రోడ్ 08922-233666
హోటల్ రవిరాజ్ 08922-225326/223338
సన్ రేయ్ రిసార్ట్ ,యన్ హ -5, సవరవిల్లి రోడ్ , భోగాపురం , విజయనగరం 094907 00147
రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ గెస్ట్ హౌస్ , విజయనగరం 9440819371
రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ గెస్ట్ హౌస్, బొబ్బిలి 9440819387
జిల్లా పరిషద్ గెస్ట్ హౌస్ , విజయనగరం 9491761160