ముగించు

వికలాంగులకు వినికిడి యంత్రాలు పంపిణి

ప్రచురణ తేది : 20/07/2018

కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వికలాంగులకు వినికిడి యంత్రాలను పంపిణి చేసిన కలెక్టర్ ఆన్ 19.07.2018

District Collector Distributing Hearing Machines on 19.07.2018