ముగించు

వేపాడ పంచాయితీ కార్యదర్శులు

పంచాయితీ పేరు కార్యదర్శుల పేర్లు మొబైల్ నెంబర్
అరిగిపాలెం బి శ్రీనివాసరావు 9492870323
పాతూరు బి శ్రీనివాసరావు 9492870323
రామస్వామిపేట బి శ్రీనివాసరావు 9492870323
చామలపల్లి డి నానిబాబు 9985091405
నీలకంటాపురం డి నానిబాబు 9985091405
వావిలపాడు డి నానిబాబు 9985091405
అతవ కె భారతి 9493629020
సింగారాయే కె భారతి 9493629020
చిన్నగుడిపాల యు హైమావతి 8919351205
డబ్బిరాజుపేట యు హైమావతి 8919351205
నల్లబిల్లి యు హైమావతి 8919351205
వేపాడ యు హైమావతి 8919351205
బల్లంకి యం వి రంగారావు 8008786365
బానాది యం వి రంగారావు 8008786365
వల్లంపూడి యం వి రంగారావు 8008786365
వీలుపర్తి యం వి రంగారావు 8008786365
కొండ గబగుబుడి పి వెంకటరమణ 8977999313
కృష్ణరాయుడుపేట పి వెంకటరమణ 8977999313
కుంపల్లి పి వెంకటరమణ 8977999313
బొద్దాం పి ఎస్ ఈ కన్నాం నాయుడు 8297092586
ముకుందాపురం పి ఎస్ ఈ కన్నాం నాయుడు 8297092586
పేద క్రిష్ణరాజపురం పి ఎస్ ఈ కన్నాం నాయుడు 8297092586
సోంపురం పి ఎస్ ఈ కన్నాం నాయుడు 8297092586
జకేరు ఎస్ శైలజ 8790140255
కరకవలస ఎస్ శైలజ 8790140255
ఓబులయ్యపాలెం ఎస్ శైలజ 8790140255
ఎ సీతంపేట ఎస్ వి సత్యనారాయణ 8500045035
గుడివాడ ఎస్ వి సత్యనారాయణ 8500045035
జగయ్యపేట ఎస్ వి సత్యనారాయణ 8500045035