ముగించు

హెల్ప్ లైన్

పరిష్కార వేదిక : 08922-274410,11,12,13,16

డయల్ యువర్ కలెక్టర్ : 1800-425-8048

చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ : 1098

విమెన్ హెల్ప్ లైన్ : 1091

రెస్చుఎ అండ్ రిలీఫ్ : 1070

క్రైమ్ స్తోప్పేర్ : 1090, 100

స్టేట్ కాల్ సెంటర్ : 1100

ఫైర్ : 100

మెడికల్ హెల్ప్ లైన్ : 108

బి ఎస్ ఎన్ ఎల్ : 1503 / 1800-180-1503