ముగించు

03-విజయనగరం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం ఎన్నికల ఖర్చు

03-విజయనగరం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం
క్రమ సంఖ్య అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు పార్ట్ 1  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 2  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 3  డౌన్‌లోడ్
1 అశోక్ గజపతి రాజు పుసపాటి తెలుగు దేశం పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
2 ఆదిరాజు యెడ్ల భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
3 బెల్లాన చంద్ర శేఖర్ యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
4 సన్యాసి రాజు పాకలపాటి భారతీయ జనతా పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
5 పి వి ఎ ఆనంద సాగర్ సమన్య ప్రజా పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
6 చిరంజీవి లింగాల ఆంధ్రా చైతన్య పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
7 ముక్కా శ్రీనివాస్ రావు జనసేన పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
8 లగుడు.గోవింద రావు జన జాగ్రుతి పార్టీ పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
9 సూర్య భవాని  కె పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
10 ఎల్లరావు సియ్యాదుల స్వతంత్ర పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
11 ధనలకోటి రమణ స్వతంత్ర పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
12 పెంటపాటి రాజేష్ స్వతంత్ర పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3
13 ఇజ్జురోతు రామునాయుడు స్వతంత్ర పార్ట్-1 Download Download
14 వెంకట త్రినాధరావు వేలూరి స్వతంత్ర పార్ట్-1 పార్ట్-2 పార్ట్-3