ముగించు

14-బొబ్బిలి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎన్నికల ఖర్చు

14-బొబ్బిలి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
క్రమ సంఖ్య అభ్యర్థి పేరు పార్టీ పేరు పార్ట్ 1  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 2  డౌన్‌లోడ్ పార్ట్ 3  డౌన్‌లోడ్
1 ద్వారపురెడ్డి రామ మోహనా రావు భారతీయ జనతా పార్టీ పార్ట్ -1 పార్ట్ -2 పార్ట్ -3
2 డాక్టర్ నారాయణ రావు వెంగళ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్ట్ -1 పార్ట్ -2 పార్ట్ -3
3 వెంకట సుజయ్ కృష్ణ రంగ రావు రావు తెలుగు దేశం పార్టీ పార్ట్ -1 పార్ట్ -2 పార్ట్ -3
4 శంబంగి వెంకటచినా అప్పల నాయుడు యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్ట్ -1 పార్ట్ -2 పార్ట్ -3
5 అప్పలస్వామి గిరడ జనసేన పార్టీ పార్ట్ -1 పార్ట్ -2 పార్ట్ -3
6 అయీక జ్ఞానేశ్వర రావు పిరమిడ్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా పార్ట్ -1 పార్ట్ -2 పార్ట్ -3